Өргөдлийн байнгын хорооны дарга О.Баасанхүү сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийв

  • 2015 оны 12 сарын 14

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Өргөдлийн байнгын хорооны дарга О.Баасанхүү өнөөдөр /2015.12.14/ өнгөрсөн сард иргэдээс ирсэн өргөдлийн талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийв.

Тэрээр, Улсын Их Хуралд 2015 оны 11 дүгээр сард нийт 262 өргөдөл ирүүлснээс 19 буюу 7 хувь нь иргэдийн санал, 189 ахуйн шинжтэй хувийн асуудлаар, 2 гомдол, 1 шаардлага ирүүлсэн байна гээд үүнээс Улсын Их Хурлын дарга, гишүүдэд 199 өргөдөл, Өргөдлийн байнгын хороонд 63 өргөдөл ирүүлжээ гэлээ.

Мөн түүнчлэн, энэ хугацаанд нийт 262 өргөдөл ирүүлснээс 71 хүсэлт буюу 27 хувийг судлан тодорхой хариу өгч, 52 өргөдөл буюу 19 хувь нь судалгааны шатанд байгаагаас нийт 139 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатанд буюу хяналтын хугацаанд байна гэв.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь ангилвал:

1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын асуудлаар 1,

2. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын асуудлаар 7,

3. Гадаад хэргийн асуудлаар 3,

4. Төсөв, санхүүгийн асуудлаар 4,

5. Хууль зүйн асуудлаар 46,

6. Аж үйлдвэрийн асуудлаар 3,

7. Барилга, хот  байгуулалтын асуудлаар 12,

8. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны асуудлаар 11,

9. Уул уурхайн асуудал 2,

10. Хөдөлмөрийн асуудал 18,

11. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын асуудлаар 96,

12. Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудлаар 1,

13. Эрүүл мэнд, спортын асуудлаар 5 өргөдөл тус тус ирүүлсэн байна гэж Байнгын хорооны дарга танилцуулав.

Мэдээллийн төгсгөлд Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултад хариулт өгөв