Нээлттэй сонсгол

Огноо Товч утга Дугаар
2016-12-02 Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангах #нэр бүхий 143 иргэн
2016-10-25 Туул голын бохирдол, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтын талаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дагуу иргэд, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах уулзалт хэлэлцүүлэг #413,770,818,1143
2015-12-23 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох #6946, 7833, 8486
2015-11-11 Улсын Их Хурлын 2015 оны 75 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох #№8900
2015-04-22 Бэлчээрийн талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь #№ 6813
2015-09-24 Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог дэмжиж ажиллахад баг, хороодын үүрэг #№ 0000
2015-04-29 Төрийн албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр ажлаас чөлөөлсөн асуудлаар холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, мэдээлэл авах тухай #179 иргэний өргөдөл
2015-01-02 Бэлчээрийг ихээр сүйтгэж буй үлийн цагаан оготныг устгах, түүнтэй тэмцэх талаар аргачлал боловсруулах тухай #5681
2014-11-28 Ашигт малтмалын тухай болон байгаль орчны тухай зарим хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн тойм #4849